i-tech

۶ مطلب با موضوع «برنامه نویسی :: کد آماده ویژوال بیسیک» ثبت شده است

یک پروژه از نو استاندارد در vb باز کنید و با استفاده از کد زیر در ویژوال بیسیک میتوان تشخیص داد که پرینتری بر روی سیستم نصب است یا خیر و در صورت نصب بودن پرینتر نوع آن را با استفاده از msgbox نشان دهد :

کد زیر را در command نوشته

Private Sub Command1_Click()
On Error Resume Next
Dim pr As String
pr = Printer.DeviceName
If Err.Number Then
MsgBox "بر روی سیستم پرینتر نصب نیست"
Else
MsgBox "بر روی سیستم پرینتر نصب است" + pr
End If
End Sub

استفاده از خاصیت printer.devicename و متغیر pr

vb6

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۳ ، ۰۰:۵۰
I-tech

با استفاده از کد زیر و قرار دادن این کد در یک command و اضافه کردن یک لیست باکس به فرم می توان تعداد فونتهای قابل دسترسی پرینتر را در لیست باکس مشاهده کرد

Private Sub Command1_Click()
Dim i
For i = 0 To Printer.FontCount - 1
List1.AddItem Printer.Fonts(i)
Next i
End Sub

تعریف متغیر با استفاده از Dim و استفاده از خاصیت FontCount برای بدست آوردن تعداد فونتهای قابل دسترسی

vb6

۰ نظر ۲۰ تیر ۹۳ ، ۰۰:۰۰
I-tech

با استفاده از این سورس کد میتوانید و ایجاد یک کلاس mjwPDF در وی بی می توان نوشته خود را در تکست باکس نوشته و بر روی Create pdf کلیک کنید تا فایل پی دی اف ایجاد شود

کد مربوط به دکمه کامند create pdf با توضیحات :

۲ نظر ۱۰ تیر ۹۳ ، ۱۳:۱۷
I-tech

برای شمارش خطوط تایپ شده در یک TextBox با ویژوال بیسک ابتدا یک کنترل Textbox با Multiline = true بر روی فرم قرار میدهیم و همچنین

کنترل CommandButton و یک Label جهت نمایش تعداد خطوط

سورس شمارش خطوط در ویژوال بیسیک

۱ نظر ۰۹ فروردين ۹۳ ، ۱۷:۳۸
I-tech

در این سری از آموزش ویژوال بیسیک 6 با آموزش تغییر برچسب یا label درایو با استفاده از انتخاب درایو مورد نظر از طریق combobox و نام گذاری جدید برچسب با textbox آشنا میشویم :

تغییر بر چسب درایو در ویژوال بیسیک

۴ نظر ۰۹ فروردين ۹۳ ، ۰۴:۱۸
I-tech

 
در این پست نوشتن کد logoff کردن سیستم با استفاده از یک Command Button را یاد می گیریم

ابتدا مطابق شکل یک پروژه از نوع استاندارد(Standard Exe) باز میکنیم   

عکس باز کردن پروژه جدید در ویژوال بیسیک 6
۰ نظر ۰۹ فروردين ۹۳ ، ۰۰:۳۵
I-tech